444 1 526 Levha Kayıt No: T08526-CT1B

Çarpıp Kaçan Araç Belli Değilse Güvence Hesabına Nasıl Başvuracağım?

Çarpıp Kaçan Araç Belli Değilse Güvence Hesabına Nasıl Başvuracağım?

Bazen araç sahiplerinin sigorta güvencesi olmayabilir. Böyle bir durumda güvence hesabına başvurularak kaza sonrası tazminat alma hakkına ulaşabilirsiniz. Güvence hesabına sahip olabilmek için kaza sonrası yaralanma, sakatlanma ya da ölüm gibi durumların gerçekleşmesi gerekir.
Güvence hesabı, sakatlık ve ölüm olarak bedeni hasar görülmüş kaza sonrasında sakat kalma durumunda sakatlık tazminatı, ölüm olma durumda ise ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilere ödenen tazminattır.
Çarpıp kaçan araç belli değilse güvence hesabına nasıl başvuracağım sorusu ise bazı belgeleri ve kuralları gerektirmektedir:
Kaza sonrası eğer sakatlanma varsa başvuru belgeleri şöyle olmalıdır:
Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli suret
Kaza ile illiyeti gösteren belgeler
Olayın mahkemeye gitmesi halinde mahkeme kararı
Sakatlık derecesini gösteren hastane raporu aslı ya da resmi tasdikli suret
Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli suret
Kaza sonrası ölüm varsa başvuru belgeleri şu şekilde olmalıdır:
Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli suret
Kaza ile illiyeti gösteren belgeler
Ölüm raporu
Olay mahkemeye gitmişse mahkeme kararı
Ölen kişinin mesleği, gelir ve desteklik ilişkisini gösterir belge
Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı
Hak sahiplerine SGK’dan gelir bağlanmışsa bağlama kararıyla bağlanan gelirin peşin değerini gösterir belge
Kaza sonrası maddi zarar varsa başvuru belgeleri şu şekilde olmalıdır:
Poliçe sureti
Eksper raporu
Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli suret
Kaza ile illiyeti gösteren belgeler
Varsa mahkeme kararı sureti
Hasar bedeli sigortalı kişi tarafından ödenmişse ödendiğine dair belgelerin sureti

 
Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta
Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta