444 1 526 Levha Kayıt No: T08526-CT1B

Hasar ve Müşteri Hizmetleri

HASAR ANINDA İSTENECEK BELGELER :

Hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz. Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda bizi 444 15 26 numaralı telefondan arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Hasar ihbarınızı 5 iş günü içinde yapmanız gerekmektedir. Hasar dosyaları yetkili servisler tarafından açılır ve dosyanıza atanacak olan eksper en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.
 

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

Poliçe numarası
Hasar
Tahmini hasar miktarı
Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu
 
Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

KASKO SİGORTASI HASARLARI

Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
Alkol raporu
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
Vergi kimlik numarası
TC kimlik numarası
Vekaletname
 

TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
Alkol raporu(tasdikli örneği)
Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)
 

ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)
 

Ölümlerde;

Ölü muayene tespit tutanağı
Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
Ölenin gelir durumunu gösterir belge
 

Yaralanmalarda;

Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri
Alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
Hastane fatura ve makbuzları
 
İletişim:
Müşteri hizmetleri : 444 1 526 
Telefon : (0212) 442 16 17
Faks : (0212) 442 16 20
Gsm : (0530) 463 23 94
Mail : info@guvensigortam.com
Axa Sigorta : 0850 250 9999
Allianz Sigorta : 444 45 46
Groupama Sigorta : 0850 250 5050
Güneş Sigorta : 444 19 57 
Eureko Sigorta : 0850 222 66 60

Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta