444 1 526 Levha Kayıt No: T08526-CT1B

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

yabancı sigortası   yabanci sigortası

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izni başvurularında yaptırılması zorunlu olan Yabancı Uyruklu Kişiler Özel Sağlık Sigortası sigortalının hastalık veya kazaya uğraması halinde anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık giderlerini poliçe kapsamında karşılar.

Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat içeriğine uygundur.

Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta Güven Sigorta